Polityka praw autorskich i znaków towarowych

Prawa własności intelektualnej

Projekt oraz treści publikowane na niniejszej stronie, niezależnie od użytej formy ich wyrazu, z uwzględnieniem w szczególności produktów, usług, logotypów, oznaczeń, nazw, treści słownej, graficznej i dźwiękowej, oprogramowania, plików instalacyjnych, obrazów, rysunków, ornamentów, wzorów, zestawień, kompozycji kolorystycznych lub przestrzennych, zwanych dalej Materiałami, są chronione prawem własności intelektualnej. Status uprawnionego do Materiałów przysługuje podmiotom Grupy Sage oraz ich oficjalnym partnerom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie swoich Materiałów.

Materiały chronione są ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawą prawo własności przemysłowej oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak również innymi odpowiednio polskimi lub zagraniczymi ustawami z zakresu właściwego materialnego prawa własności intetektualnej chroniącymi podmioty Grupy Sage lub innych uprawnionych do nich.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie do Materiałów są zastrzeżone.

Wyłączne prawo do zatwierdzania lub zakazywania, w sposób bezpośredni lub pośredni, odtwarzania Materiałów zawartych na stronie na stałe lub tymczasowo za pomocą dowolnych środków, w dowolnej formie, częściowo lub w całości, jak również prawo udostępniania niniejszej witryny w domenie publicznej oraz dystrybucji wszelkich Materiałów chronionych prawem autorskim znajdujących się na stronie pozostają własnością podmiotów Grupy Sage lub ich uprawnionych partnerów. Zakazuje się w szczególności kopiowania, dostosowywania, zmieniania, przekierowywania, ściągania, transmitowania lub rozpowszechniania w inny sposób lub wprowadzania do obrotu Materiałów, jak i tworzenia, korzystania, rozpowszechniania dzieł pochodnych powstałych w oparciu o materiały znajdujące się na stronie, bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego oraz Sage Software Poland Sp. z o. o. (jeśli uprawnionym inny podmiot), jak również zakazuje się uniemożliwiania lub utrudniania korzystania ze strony osobom trzecim.

Nota copyrightowa witryny internetowej

© 2022 Sage Software Poland Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Prawa własności przemysłowej

Podmioty Grupy Sage posiadają wiele znaków towarowych i zarejestrowanych znaków towarowych, które stanowią oznaczenie podmiotów Grupy Sage, ich produktów i usług. Znaki znajdujące się na stronie są chronione prawem własności przemysłowej na rzecz uprawnionego.

Podmioty Grupy Sage posiadają wiele znaków towarowych i zarejestrowanych znaków towarowych, które stanowią oznaczenie podmiotów Grupy Sage, ich produktów i usług. Znaki znajdujące się na stronie są chronione prawem własności przemysłowej na rzecz uprawnionego.

Podmioty Grupy Sage posiadają wiele znaków towarowych i zarejestrowanych znaków towarowych, które stanowią oznaczenie podmiotów Grupy Sage, ich produktów i usług. Znaki znajdujące się na stronie są chronione prawem własności przemysłowej na rzecz uprawnionego.

Następujące produkty, usługi, tagleiny, jak i powiązane z nimi logotypy stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe podmiotów Grupy Sage. Wylistowanie poniższe ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie jest kompletne ani każdorazowo w pełni zaktualizowane, może też podlegać zmianom w czasie: e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań:

Abra; Accpac; Accpac eTransact; Accuracy, Control, Results; Business Care; BusinessVision; BusinessWorks; DacEasy; FAS; FAS Gov; FirstStep; Get The Insights Behind Your Numbers; Harmonizer; Helping Those Who Do Good Things Do Them Even Better; Insights; Intergy; It Turns Time Into Money; MAS; MAS 90; MAS 200; MAS 500; Master Builder; Payment Boss; Peachtree; Peachtree Payroll Service; ProAlert; Return on Employee Investment; ROEI; Sage; Sage 50 Accounting; Sage 50—Canadian Edition; Sage 50 First Step Accounting; Sage 50 HR Manager; Sage 50 Premium Accounting; Sage 50 Quantum Accounting Sage 50—U.S. Edition; Sage 100 Contractor; Sage 100 Fund Accounting; Sage 100 ERP; Sage 300 Construction and Real Estate; Sage 300; Sage 300 Trade Specialty; Sage 500 ERP; Sage logo; Sage Abra; Sage Abra Alerts; Sage Abra Attendance; Sage Abra Benefits Messenger; Sage Abra eRecruiter; Sage Abra ESS; Sage Abra HRMS; Sage Abra OrgPlus; Sage Abra Payroll; Sage Abra Recruiting Solution; Sage Abra Train; Sage ACH Processing; Sage Accountants Network (SAN); Sage Accpac; Sage Accpac ePOS; Sage Accpac ERP; Sage Accpac Exchange; Sage Accpac HRMS; Sage Accpac Insight; Sage Accpac WMS; Sage Active Planner; Sage Advisor; Sage BusinessVision; Sage BusinessWorks; Sage Card Processing; Sage Checks and Forms; Sage Check Processing; Sage Communicator; Sage Connected Services; Sage Credit and Debit Card Processing; SageCRM; SageCRM.com; Sage DacEasy; Sage DataSage; Electronic Check Services; Sage E-Marketing; Sage | Enterprise Management; Sage Estimating; Sage Exchange; Sage FAS;Sage FAS Gov; Sage Fixed Assets; Sage Gateway; Sage Giftcard; Sage HRMS; Sage Information System; Sage MAS 90; Sage MAS 200; Sage MAS 500; Sage Master Builder; Sage Messaging; Sage Migrator; Sage One; Sage Payment Solutions; Sage Payroll Services; Sage Peachtree; Sage PFW; Sage PFW ERP; Sage Pro; Sage Pro ERP; Sage Project Lifecycle Management; Sage Simply Accounting; Sage Software; Sage Summit; Sage Timberline Enterprise; Sage Timberline Estimating; Sage Timberline Office; Sage TimeSheet; Sage Timeslips; Sage Transaction Services; Sage University; Sage Vault; Sage Virtual Terminal; SData; Simple Comptable; Simple Paie; Simply Accounting; Simply Accounting First Step; Simply Online; Simply Payroll; SimplyNet; Smartimer; Telemagic; Timberline; TimeSheet; Timeslips; TSRemote; TSTimer; ULTIA; Your Business in Mind Your Relationships. Your Information. Your CRM.

Znaki towarowe podmiotów trzecich

Business Objects® oraz logo Business Objects, BusinessObjects®, jak i Crystal Reports® stanwią znaki towarowe bądź zarejestrowane znaki towarowe Business Objects Software Ltd. w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Business Objects stanowi spółkę SAP

Business Objects® oraz logo Business Objects, BusinessObjects®, jak i Crystal Reports® stanwią znaki towarowe bądź zarejestrowane znaki towarowe Business Objects Software Ltd. w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Business Objects stanowi spółkę SAP

Microsoft ®SQL Server®, Windows Vista® oraz logo Windows są bądź znakami towarowymi bądź zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Pozostałe

Wszelkie pozostałe prawa własności intelektualnej związane z niniejszą witryną, są własnością podmiotów Grupy Sage lub jej oficjalnych partnerów, w szczególności prawo do domeny przysługuje Sage Software Poland Sp. z o. o.

W żadnym względzie treść niniejszych zastrzeżeń ani też treści publikowane na stronie nie mogą uchodzić za przyznanie jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania, rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu Materiałów lub znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela, niezależnie od tego, czy jest nim podmiot Grupy Sage, czy też jego oficjalny partner czy też osoba trzecia.

Pytania

Pytania w sprawie praw własności intelektualnej związanych z witryną internetową należy kierować do Sage Software Poland Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa. W razie powzięcia informacji o naruszeniach praw do Materiałów lub znaków towarowych prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym fakcie.

z powrotem